Slukkeutstyr og vedlikehold

 • Salg, service og vedlikehold av hånslukkere og brannslanger etter NS-3910 og NS-EN 671-3
 • Kurs Grønt sertifikat NS3910
 • Branndokumentasjon
 • Leverandør av manuelt slukkeutstyr
 • Håndslukkere, maritime slukketraller
 • IMO-skilt
 • Vi tilbyr skumslukkere for frityrbrann, tåler -30 grader C – +60 grader C

Røykdykkerservice

 • Service og årskontroll av røykdykkerutstyr
 • Trykkprøving av beholdere
 • Salg av røykdykkerutstyr
 • Salg av pusteluft-kompressor

Maritim avdeling

 • Service av brannustyr for alle flaggstater (DNV-GL)
 • Totalleverandør av brannutstyr til skip
 • Skumsystemer iog vanntåke for bildekk, maskinrom og helidekk
 • Inergen, Novec og CO2 for maskinrom

Prosjektering/montering

Vi importerer og monterer slukkeanlegg/brannvarsling. Det er mange typer anlegg som går under betegnelsen slukkeanlegg. De mest brukte systemene er:

 • Inergen som er personsikker, lett nedbrytbar i atmosfæren og har ingen forurensning
 • Novec som ikke fortrenger oksygen, den er ufarlig for mennesker og er tillatt for bruk i bemannet rom. Løsningen er meget plassbesparende.
 • CO2 er meget miljøfiendlig og er ikke personsikker. Dødelig for mennesker.
 • Skumanlegg er beregnet mot væskebranner, har stor kjøleeffekt og forsegler brann.

Tykkelsesmåling av skrog

Vi kan nå tilby tykkelsesmåling av skrog. Ta kontakt, så hjelper vi deg!