Sentronik AS er totalleverandør av brannteknisk utstyr:

  • Slukkesystem
  • Brannvarsling
  • Håndslukkere/traller
  • Røykdykkerservice/høytrykk kompressorer
  • Brannmannsbekledning

Sentronik AS ble etablert i 2008 og er totalleverandør av tjenester innen brannvern ohg sikkerhet. Vi holder til i kystbyen Måløy i Sogn og Fjordane, midt i et sterkt cluster av solide bedrifter i maritim sektor. Vi har daglig kontakt med de som kanskje er det sterkeste kompetansesenteret innen maritime tjenester mellom Bergen og Ålesund.